Hakkımızda

NİTELİKLİ HİZMET ANLAYIŞI :

Alyans Grup bünyesinde hizmet vermeye devam eden ITGS Özel Güvenlik çözüm sunduğu branşlarda ilk olarak üst düzey kalite standartlarını daha ileriye nasıl taşıyacağını planlar ve faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde stratejilerin ve standartların belirlenmesinde öncü olmayı hedefler. ITGS kalite hizmet anlayışı çerçevesinde kendilerini dünya çapında kanıtlamış firmaların ürünlerini,teçhizatlarını ve makinalarını çalışanlarının kullanımına tahsis etmektedir.

KURUMSAL ÇALIŞMA PRENSİBİ :

ITGS Özel Güvenlik sunmuş olduğu çözüm süreçlerinde denetim ve kontrolünde periyodik bir yol izlemektedir. Akabinde herhangi bir beklenmedik bir durum söz konusu olduğunda bölge amirlerine ve kurum müdürlerine raporlama yapılarak problemin ivedi bir şekilde çözülmesi yoluna gidilir. Personel verimliliği ve devamlılığı açısından ITGS bazı diyagramlara sahiptir.Bunlar ; iş kontrol cetvelleri, eğitim ihtiyaç analizi, denetim ve yerinde eğitim,raporlama ve müşteri memnuniyeti anketleridir. Elde edilen sonuçlar şirketimiz tarafından analiz edilmekle beraber hizmet verilen kurum yöneticileriyle de raporlama yoluyla paylaşılmaktadır.

PERSONEL HİZMET ANLAYIŞI :

ITGS sunduğu çözümlerin “ İNSAN ODAKLI” olduğunun farkındalığıyla personeline de aynı anlayışla yaklaşmaktadır. Çünkü biz biliyoruz ki müşterilerimizin memnuniyetini çalışanlarımızın memnuniyetini gerçekleştirdiğimiz oranda sağlayabiliriz. Müşterilerimize olan sorumluluğumuz kadar çalışanlarımıza da o denli sorumlu durumdayız ve bunun bilincinde hareket etmekteyiz.

itgs-hakkimizda