BÜTÇE HAZIRLANMASI

BÜTÇE HAZIRLANMASI

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunun 37. Maddesi uyarınca siteler ve apartmanlar için hazırlanması zorunlu olan işletme bütçesinin hazırlanması hizmetidir. Yasanın ilgili maddesine göre; işletme bütçesinin kat malikleri kurulunca kabul edilmesi gerekir. Kat malikleri kurulunca kabul edilmiş bir işletme projesi yoksa yönetim kurulu/yönetici tarafından işletme projesi hazırlanması gerekir. Alyans Grup olarak sitelerimizin mevcut durumuna göre, gerekli olan bütçe raporları, ALYANS GRUP bünyesindeki uzman personeller tarafından hazırlanır. Hazırlanan bu raporda sitenin/ apartmanın bir yıllık faaliyet dönemindeki tahmini gelir ve gider tutarları gösterilir. Titiz bir çalışma ile denk bütçe hazırlanır. Hazırlanan bu bütçe ile site sakinlerimizin ödemesi gereken aidat, avans (demirbaş) ve yakıt bedelleri belirlenmiş olur. Gerekli özen gösterilmeden hazırlanan bütçe raporları, dönem içerisinde ek aidat toplamaları ve buna benzer problemlere sebep olurken, uzman personellerimizle yaptığımız doğru finansal hesap ve raporlamalar, bu gibi problemleri ortadan kaldırmıştır. ALYANS GRUP her türlü işletme bütçesi hazırlanması noktasında her zaman yöneticilerimizin yanında olmaya devam ediyor.