YANGINDAN KORUNMA HİZMETLERİ

YANGINDAN KORUNMA HİZMETLERİ

ALYANS GRUP, yönetimini üstlendiği apartman, rezidans, konut veya sitelerde yangın ve deprem konusunda tüm sakinleri bilgilendirmeyi amaç edinmiştir. Yangın veya depremden korkmaya gerek yoktur. Ama panik anında yapılan hatalar genelde büyük felaketleri körüklemektedir. Bu sebeple ALYANS GRUP, binaların yönetimi el ele çalışmakta, itfaiye ve sivil savunma kurumları ve uzman eğiticilerden eğitim konusunda destek almaktadır. Bunu tüm bina sakinleri ile paylaşmaktadır. Bu şekilde herkesin her zaman hazır duruma geleceğini planlamakta, bu çalışmaları belirli aralıklarla tekrar etmektedir. Böylelikle yeni taşınanlar veya önceki eğitim gününde hazır bulunmayanlara hatırlatma veya destek anlamını taşımaktadır. Apartman yönetimi, site yönetimi ve bina yönetimi bu hususu dikkate almalıdır.

Aktif Yangın söndürme sistemleri

Aktif yangın güvenlik önlemleri, diğer bir tanımlama ile, yangın çıkmadan önce binada hareketsiz duran, yangınla es zamanlı olarak harekete geçen, yangını kısıtlayıcı, hatta söndürücü etkisi olan mekanik donanımlardır. Aktif yangın güvenlik sistemleri, uyarı ve söndürme sistemleri olmak üzere, ikiye ayrılır. Uyarı sistemleri, yangının başlangıcını algılayabilen detektörler (ısı, duman vb.), alarm butonları, kontrol panoları, ışıklı ve sesli uyarı cihazlarıdır. Söndürme sistemleri, sprinkler, köpüklü-sulu söndürme, gazlı söndürme, kimyasal tozlu söndürme ve sabit boru hortumu sistemidir. Yangınların erken algılanması, kontrol altına alınması, yangınla mücadele ve duman hareketinin kontrol altına alınması (basınçlandırma) aktif yangın güvenlik önlemleri kuralları olarak tanımlanır. Aktif yangın güvenlik önlemlerinin binalardaki çözüm önerileri, mimar ve/veya tasarım ekibinin düşünsel yaklaşımları dışında kalmasından dolayı, çalışmada sınırlılıklar kapsamında yer almaktadır.