GÖZETİM VE DANIŞMA PERSONELİ HİZMETLERİ

GÖZETİM VE DANIŞMA PERSONELİ HİZMETLERİ

Sitede can ve mal güvenliğinin korunması. Siteye yönelik tehdit ve rizikoların önlenmesi. Sitedeki güvenlik kamera kayıtlarının kontrol altında tutulması, arşiv kayıtlarının yapılması. Plaka tanıma sisteminin işletilmesi, raporlanması ve kayıtların saklanması. Sitede giriş ve çıkışların kontrol altında tutulması. Otopark, spor alanları, sosyal tesis ve havuzlarda, peyzaj alanlarında devriye hizmetlerinin verilmesi. Siteye giriş yapan tüm iş takipçisi, nakliyeci, yardımcı personelin giriş çıkış kayıtlarının tutulması, nezaret edilmesi ve bu kayıtlar ile ilgili tüm raporların yönetime sunulması. Verilen güvenlik hizmeti ile site prestijinin korunması.

PERSONEL HİZMETLERİ
 • Sitede çalıştırılacak personel ihtiyacının tespit edilmesi ve göreve uygun personelin temini, Personel görev tanımlarının hazırlanması.
 • Personel eğitiminin verilmesi.
 • Personel özlük dosyalarının oluşturulması
 • İş sağlığı ve iş güvenliği mevzuat dahilinde gerekli önlemlerin alınması,
 • Personele mevsimine uygun kıyafet temini,
 • Personelin takip, kontrol ve denetimi,
 • Personel servis/hizmet kalitesinin yükseltilmesi,
 • Personel izin düzenlerinin ayarlanması,
 • Personelin yıllık izinlerde herhangi bir boşluk yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması,
 • Çalışma alanlarının aksaksız yönetilmesi,
 • Personelin SGK, maaş ödemeleri, tazminat vb. ödemelerin zamanında yapılması.