İDARİ İŞLER HİZMETLERİ

İDARİ İŞLER HİZMETLERİ

İdari İşler hizmetleri kapsamında Alyans Grup olarak aşağıdaki hizmetler verilmektedir.

  • Sitedeki teknik hizmetler, temizlik hizmetleri, peyzaj bakım hizmetleri, güvenlik ve kontrol hizmetleri ile ortak alanların ilaçlama ve kemirgen mücadelesi hizmetlerinin koordineli olarak yapılması,
  • Kanunlar ve ilgili mevzuat doğrultusunda, tüm çalışanların yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve ilgili tüm yasal evrakların belirli dönemlerde da site yönetimine sunulması,
  • İş güvenliği ve işçi sağlığı kanun, tüzük ve yönetmelikleri doğrultusunda tedbirlerin alınması, bunun için gerekli tüm teçhizat ve donanımın sağlanması (kimyasallardan korunma ekipmanları, eldiven, maske, zırhlı ayakkabı, izoleli iş kıyafetleri vb.),
  • İşçi sağlığı ve iş güvenliği kapsamında yapılan eğitimler ile hizmetlerin sorunsuz bir şekilde yürütülmesi,
  • Tüm cihazların bakım ve kontrollerinin yapılan sözleşmeye uygun olarak yapılması ve takibi kuruluşlarca yapılacak bakımlarının takibinin gerçekleştirilmesi, bakım sonu tutanağının ilgili teknik personel, proje sorumlusu tarafından onaylanması ve site yönetimine sunulması,
  • Çalışan personelin görev tanımlarının yapılması, mesai nöbet durumlarının tespit edilerek site yönetimine sunulması ve onaylanan iş programına uygun biçimde hizmetlerin yapılması,
  • Haftada en az 2 gündüz 2 gece olmak üzere projenin denetim şefleri tarafından denetlenmesi ve denetim raporlarının site yönetimine sunulması,
  • Hizmet veren tüm teçhizatın kesintisiz olarak hizmet vermeye devam etmelerinin sağlanması, bakım ve onarım hizmetlerinin zamanında ve prosedürlerine uygun olarak yapılmasının sağlanması,
  • Site yönetimi tarafından bildirilen iş talep formlarındaki taleplerle, bağımsız bölümlerden gelen arıza, şikâyet ve istek kayıtlarının tutulması, arıza ve şikâyetlerin giderilmesi, yönetimi ilgilendiren konularda anında yönetime bilgi verilmesi,
  • Siteye ait her türlü demirbaşların amacına uygun, itina ile kullanılmasının sağlanması vb hizmetlerdir.