AİDAT TAKİP VE MUHASEBE İŞLEMLERİ

AİDAT TAKİP VE MUHASEBE İŞLEMLERİ

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasası’na göre sitenin mali yıl bütçesinin, Kat Malikleri Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edilmesi gerekir. Ancak Genel Kurulda kabul edilmemişse Yönetim Kurulu, İşletme Projesi’ni hazırlar ve site sakinlerine tebliğ eder. Kesinleşmiş İşletme Projesi çerçevesinde toplanacak avans ve aidatlar sitenin mali bütçesini oluşturur. Bu kapsamda;

 • İşletme bütçesinin hazırlanması,
 • Karar defteri, işletme defteri gibi resmi defterlerin noter tasdik işlemlerinin yaptırılması ve yılsonunda kapattırılması,
 • Avans ve aidatların site yönetim hesabında toplanması,
 • Ortak mahal elektrik, su, doğalgaz gibi aboneliklerin yapılması,
 • Bütçede öngörülen mal ve hizmet alımlarının yapılması,
 • Mal ve hizmet alım faturalarının ödenmesi,
 • Personel maaşlarının ödenmesi,
 • Ortak mahal aboneliklerine tahakkuk eden faturaların ödenmesi,
 • Muhasebe kayıt işlemlerinin yapılması,
 • Banka hesap hareketlerinin günlük takibi,
 • Aidatını ödemeyen site sakinleri için yasal işlem yapılması,
 • Her ayın sonunda mali raporların Yönetim Kurulu’na sunulması,
 • Her yılsonunda yıllık faaliyet raporunun Genel Kurul’a sunulması vb. hizmetler…